YÖNETİM KURULU

Sinop Kafkas Derneği Yönetim Kurulu

Yüksel CANDEMİR – Başkan

Resul TUNA – Başkan Yardımcısı

Havva AYKURT – Sayman

Hilmi ÖNDER

Yaman GÜNEY

Ezgi GÜNEY

Ahmet ALKAN